Projektbeskrivning

TILL ALLA TALARE

JENTEZEN

FRANKLIN

Free Chapel, USA

Jentezen Franklin är pastor för församlingen Free Chapel i Gainesville, Georgia. Han är en mycket inspirerande predikant och når ut långt med sin undervisning genom utåtriktade kampanjer och tv-programmet Kingdom Connection. I Sverige är han känd bl a för sin bok “Hemligheten med fasta och bön”.