Joakim Lundqvist

Joakim Lundqvist

Joakim Lundqvist

Livets Ord, SWE

Joakim Lundqvist är Livets Ords förstepastor, grundare av Ny Generation – en av Sveriges största ungdomsorganisationer – och en mycket populär talare i många sammanhang och länder. Med passion och kreativa predikningar som stannar länge i hjärtat och minnet, inspirerar han till en utåtriktad, Jesuscentrerad livsstil.